کارخانه (۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰):  ۰۲۱۹۱۳۰۸۱۵۰

کارخانه (۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰):  ۰۲۱۹۱۳۰۲۰۱۳

پشتیبانی فنی (۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰) ۰۲۱۹۱۰۹۸۶۵۱

مشاوره تخصصی (۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰) ۰۹۱۲.۰۸۷.۹۷۲۸

نوین باکس TV

( رسانه نوین باکس برای نمایش فیلم محصولات ، محیط کارخانه ، فیلم های بازاریابی و فروش محصولات الکترونیکی در بازار ایران )

کانال نوین باکس در آپارات

فیلم تصاویر فضای تولیدی نوین باکس